Club

"VC Kadee ... volleybalclub in beweging"

GEDRAGSCODE VC KADEE

Volleybal is een ploegsport. Afspraken en teamspirit zijn hierbij zeer belangrijk. VC Kadee heeft daarom een gedragscode opgesteld. Deze code bevat een aantal regels en afspraken waarmee elke speler, speelster, ouder of elk ander persoon die bij de club betrokken is, rekening moet houden. Deze afspraken hebben te maken met communicatie, stiptheid, materiaal, respect en inzet.


Algemeen


Volleybal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen volleybal. Zonder tegenstander geen volleybal.

Zonder scheidsrechter geen volleybal.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

We hebben altijd respect voor het materiaal, de trainers, begeleiders, zaalverantwoordelijken, tegenstander, publiek en de scheidsrechter.

Pestgedrag wordt niet getolereerd!

We hebben respect voor de sportcomplexen. We zijn zorgzaam en houden het netjes.

Tijdens de wedstijden en trainingen zijn alcohol, drugs en tabak niet toegelaten.

 

Gedragscodes speler


Elke speler zet zich in zodat de spelers waarmee ze samenspelen door zijn gebrek aan inzet niet worden afgeremd. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden maar wie zich inzet, verdient altijd respect.

Stiptheid:

  • Op de training is iedereen 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig en klaar om te starten met de training. M.a.w. in volleybaluitrusting!
  • Op de wedstrijden zijn we 1 uur voor aanvang aanwezig. We brengen samen het terrein in orde (net, scheidsrechtersstoel, scorebord, tribune, banken, wisselbordjes, etc)
  • Afwezigheid wordt tijdig aan de trainer doorgegeven.

Zorg voor het materiaal. Elke speler helpt met klaarzetten en opruimen voor en na de training en de wedstrijd. Controleer dat er nergens volleyballen worden achtergelaten.

Hygiëne, orde en netheid. Elke speler draagt stevige sportschoenen. De speler draagt tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld en draagt hier zorg voor.  Na de wedstrijd neemt de speler een douche.

GSM’s horen niet thuis op een training of een wedstrijd. De kapitein zorgt voor een zak waarin gsm’s  en andere waardevolle spullen kunnen worden bewaard tijdens de wedstrijd.

Spelers +16jaar volgen een scheidsrechtercursus, zij arbitreren af en toe een wedstrijd volgens de vooropgestelde lijst. Wissels spreken zij onderling zelf af.


Gedragscode voor trainers en afgevaardigden


De trainer en afgevaardigde heeft een voorbeeld functie voor zijn spelers.

Hij is positief ingesteld en geeft de spelers vertrouwen.

Hij  zorgt voor een tijdige aanwezigheid op uit- en thuiswedstrijden.

De afgevaardigde organiseert de verplaatsingen voor de uitwedstrijden eventueel door het opstellen van een beurtrol.


Gedragscode voor ouders van de jeugdspeler


Tijdens de wedstrijden komen de ouders supporteren voor hun kind.

De ouders zijn sportief en moedigen fair play en eerlijkheid aan. Zij zijn het goede voorbeeld en hebben respect voor de coach, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters.

De ouders moedigen de spelers POSITIEF aan, maar geven geen technische en tactische aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd.

Ze helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

Ze zorgen ervoor dat de speler op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

Ze zien erop toe  dat de speler zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. Bij voorkeur ten laatste 1 dag voor de training of de wedstrijd.

Waar mogelijk helpen de ouders de club te ondersteunen bij sportieve en extra sportieve activiteiten.


Gedragscode voor supporters

Wij ontvangen onze supporters heel graag bij thuis en uit wedstrijden, maar net als alle andere leden van de club worden zij verwacht sportiviteit en fairplay aan te moedigen.

Sommige matchen zijn emotioneler geladen dan andere en ambiance maakt voor iedereen deel uit van de beleving.  Hoe dan ook willen we er de nadruk op leggen dat uitspraken over voorkomen, ras of geaardheid van spelers/coaches van onze eigen ploegen en van tegenspelers of van scheidsrechters niet thuishoren op onze tribunes.  We zouden het op prijs stellen mochten supporters elkaar corrigeren bij het opvangen van niet passende uitspraken zodat we collectief kunnen bijdragen aan een positieve sfeer voor alle betrokkenen.