Nuttige links

Tussenkomst lidgeld door mutualiteit

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij VC Kadee afsluit.

Via onderstaande links vindt u een invulformulier per mutualiteit. Zo kunt u eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren.

Het afstempelen van dit formulier dient door het bestuur te gebeuren. 

Gelieve het formulier van toepassing af te drukken, in te vullen en te bezorgen aan jouw ploegverantwoordelijke.